• CÔNG TY TNHH GIẶT LÀ LÁ XANH / LA XANH LAUNDRY & DRY CLEANING CO ., LTD
 • Địa chỉ: Số 82A, Phố Linh Lang, Quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3211 5840
 • Di động: 088 616 8282
 • Email : info.laxanh@gmail.com
 • Website : www.giatlalaxanh.vn
 • Tải ứng dụng: "Giặt là lá xanh"
 • HỆ THỐNG CỬA HÀNG
  Giặt là Lá Xanh
 • Nhà giặt 1
 • Địa chỉ: Số 82A, Phố Linh Lang, Quận Ba Đình, Hà Nội
 • Di động: 088 616 8282
 • Điện thoại: 024 3211 5840
 • Email : info.laxanh@gmail.com