Bạn đang muốn làm sạch trang phục, bộ đồ mà mình muốn sử dụng trong công việc và cần lấy nhanh, tại Giặt Là Lá Xanh, chúng tôi cung cấp dịch vụ giặt là lấy nhanh sáng nhận chiều giao sau 5 giờ.

 

DỊCH VỤ GIẶT LÀ LẤY NHANH SAU 5 GIỜ

Qui trình:

  • Tiếp nhận trang phục cần làm sạch từ khách hàng
  • Tiến hành kiểm tra, phân loại trang phục, chất vải
  • Đưa ra phương án giặt phù hợp với loại vải, trang phục
  • Tiến hành giặt làm sạch
  • Sấy khô, là hơi (tùy theo chất liệu vải trang phục)
  • Bao gói và thông báo tới khách hàng
  • Bàn giao trang phục được làm sạch cho khách hàng sau 5 giờ.

 

(Giá dịch vụ lấy nhanh sau 5 giờ, bằng đơn giá công bố x 100%).

 

GIẶT LÀ LÁ XANH – SẠCH TINH KHIẾT

Hãy để chúng tôi được phục vụ Bạn

Mobile: 088 616 8282 — Tel: (024) 32115840 — Email: info.laxanh@gmail.com